Рейтинг@Mail.ru

Определить сигнализацию по брелку - 5 и более кнопок

Autocommand 20095

Autocommand 20095, 41026, 41026T Hornet 554T


Autocommand 26024

AutoCommand 26024, 26027, 26028, 26036, 26038, 26727, 20029 Ready Remote 26727 Ready Start 24739T


Autopage XT-59

RS-720LCD, RS-725LCD, RS-727LCD, RF-315, RF-420, RF-520, RF-520LCD, RS-600, RS-622, RS-662, RS615, RS-655, RS-662, RF-1050KE, RF1050KE, RF-1055KE, RF1055KE


Autopage RST205KE

RST205KE, 2050KE, 2053AL, RS610, RS-610, RS650, RS-650, RS-650 Plus, RS-610 Plus


Autopage RS750LCD


Autopage RS-662

RS727LCD, RS-662


Autopage RS-1000

RS900LCD, RS-1000


Autopage RF105KE


Autopage RF1050KE

RF1050KE and RF1055KE


Autopage RF-505

RF-505 , RF503


Autopage RF-305

Модели сигнализаций RF-305 , RF310 , RF305, RF-305, RF310, RF-310, RF405, RF-405A , RF410, RF-410б RF-520LCD, RS-720LCD Autopage XT-61 (модель брелка, серые кнопки) Модели сигнализаций RF-105KE, RF105KE


Black Widow CS2002DC Series I

Black Widow CS2002DC Series I, CS-2003DC Series II